Legfrissebb hírek
Honvédsulis felajánlás
Tovább...
Egészségfejlesztés 2.
Tovább...
 
Közösségi média
Az intézménybe történő bekerülés

Az intézménybe történő bekerülés

Tisztelt Érdeklődő! Örömünkre szolgál számunkra, hogy rászorultságában intézményünket választja.

Bármilyen kérdése merül fel, kérje segítségünket. Munkanapokon a 42/ 506-153 telefonszámon, az intézményvezetőt vagy a nappali ellátást vezető munkatársat keresse.

Bízunk benne, hogy fogyatékkal élőknek nyújtott sokszínű szolgáltatásunkkal segítségére lehetünk!

Bekerülés folyamata:

Az intézményi ellátás igénybevétele törvényes képviselője / gondnoka szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat és komplex szükséglet felmérés elvégzése. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot, a fogyatékosság tényét meghatározó dokumentumokat. Gondnokság esetén a bírósági végzés és gondnok kirendelő határozat másolatát.

Az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi a kérelmet és értesíti az érintetteket az előgondozás időpontjáról, valamint az illetékes szervnél kezdeményezi az alapvizsgálat lefolytatását.

Az előgondozás során szerzett információk alapján az intézményvezető dönt az ellátásra való jogosultságról. Amennyiben az intézmény szolgáltatása nem felel meg az elhelyezést igénylő szükségleteinek és egészségi állapotának, a kérelmet elutasítja, egyúttal más ellátási formára tesz javaslatot. Döntése ellen az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz lehet fordulni.

Férőhely üresedés esetén az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről, kivéve, ha soron kívüli elhelyezési igényt tart nyilván. A sürgős elhelyezési kérelmek kielégítési sorrendjéről az intézményben bizottság dönt.

A kiértesítés alapján a helyét elfoglaló személlyel a jogszabályokban előírt megállapodás megkötésére kerül sor, a megállapodást 3 hónap próbaidővel kötjük.

A felvételkor a lakó és hozzátartozója nyilatkozik a tájékoztatásban foglaltak és a nyilvántartásokhoz az adatszolgáltatási kötelezettség tudomásul vételéről, továbbá arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő, valamint a lakó és közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

Eu Eu