Legfrissebb hírek
Sportfoglalkozás az Emmaussal
Tovább...
Munkatársi csendesnap
Tovább...
 
Közösségi média
Az intézménybe történő bekerülés

Az intézménybe történő bekerülés

Az intézményi ellátás igénybevétele törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelmet annál az intézménynél kell előterjeszteni, amelybe az elhelyezés irányul. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolást, a jövedelemnyilatkozatot, valamint a vagyonnyilatkozatot. Az orvosi igazoláshoz, a jövedelemnyilatkozathoz és a vagyonnyilatkozathoz szükséges formanyomtatványokat a szociális intézményeknél lehet beszerezni, illetve beadni. (Beutaló határozat, amely igazolja, hogy az ellátást igénylő közép vagy súlyosértelmi fogyatékos.)  Az ellátást igénylő személy egészségi állapotától függően szükség lehet kiegészítő szakvéleményekre (pszichiátriai betegnél a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve fekvőbeteg-gyógyintézeti ideg-elmeszakorvos igazolására, fogyatékos személyek esetében a benyújtott orvosi dokumentációk felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzésére).

Az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi a kérelmet és értesíti az érintetteket az előgondozás időpontjáról. Az előgondozás keretében az e feladattal megbízott személy az első alkalommal tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az előgondozás keretében a második alkalommal felkészíti az igénylőt az intézménybe való beköltözésre. Az előgondozás során szerzett információk alapján az intézményvezető dönt az ellátásra való jogosultságról. Amennyiben az intézmény szolgáltatása nem felel meg az elhelyezést igénylő szükségleteinek és egészségi állapotának, a kérelmet elutasítja, egyúttal más ellátási formára tesz javaslatot. Döntése ellen az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz lehet fordulni. Férőhely üresedés esetén az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről, kivéve, ha soron kívüli elhelyezési igényt tart nyilván. A sürgős elhelyezési kérelmek kielégítési sorrendjéről az intézményvezető dönt. A kiértesítés alapján a helyét elfoglaló személlyel a jogszabályokban előírt megállapodás megkötésére kerül sor. Ismertetik a házirendet, a lakó jogait és kötelességeit. A felvételkor a lakó és hozzátartozója nyilatkozik a tájékoztatásban foglaltak és a nyilvántartásokhoz az adatszolgáltatási kötelezettség tudomásul vételéről, továbbá arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit érintő, valamint a lakó és közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

Eu