Legfrissebb hírek
Nyári kiruccanások - Oázis
Tovább...
Évzáró 2022
Tovább...
 
Közösségi média
Munkatársak

Munkatársak

„Segíteni, gyógyítani”, ez a deklarált - és ez az alapítástól a mai napig is érvényes – célja az intézménynek, mely tradícióra építkezve kívánunk segíteni az ellátottakon. Kellemes életkörülmény, minél nagyobb önállóság biztosításával.

Az intézmény küldetésének, missziójának megfogalmazásával meghatároztuk azokat az erkölcsi normákat, magatartási szabályokat, szakmai célokat, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

Az intézmény keresztény szellemiségével összhangban minden embert egyenlőként ismerünk el, törekszünk arra, hogy az ellátottjaink részleges önállóságukat és egyéniségüket minél tovább megőrizhessék. Törekszünk a támogató, pozitív légkör megteremtésére.

A munkatársak minden területen teljes körűen felelősek a saját munkájukért, gondozottakért: számukra az intézmény biztosítja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Küldetésünk célja, hogy a különböző akadályozottsággal élő gondozottjaink a lehetőségekhez és képességeikhez mérten boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Az intézménynek a szeretetteljes nevelés és gondozás, segítségnyújtás feladatát kell betöltenie, meg kell tanulnunk, tapasztalnunk a szeretet gyakorlását, a szolgálatkészséget a gondozottak / szolgáltatást igénybe vevők és a munkatársak irányába.

 A hitben járó munkatársak feladata a biblia üzenetét közvetíteni. Az Élim, Isten gondviselő kegyelmét megtapasztalva lett sok esetben a jellemfejlődés és a hit béli növekedés háza. A szeretetszolgálat végzése meghatározott lelkületet igényel. Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot, a betegápolást, a fogyatékos, különösen az igen súlyos és a halmozottan sérült emberek között. A lelkiismeretes munkavégzés nagyon sok testi, lelki, idegi erőt igényel, de mindez könnyűvé válhat, ha szeretjük, tiszteljük gondozottjainkat.

Köszönet és hála munkatársaimnak a naponta végzett odaadó és lelkiismeretes munkáért.

Sipos Ilona
intézményvezető

NÉV

MUNKAKÖR

Sipos Ilona

intézményvezető

Molnár Ibolya

gazdaságvezető

Kovács Erzsébet

intézményi lelkész

Nagy Márta

szociális munkatárs, támogató szolgálat és nappali ellátás vezető

Sándorné Hargita Edit

fejlesztő pedagógus- csoportvezető, MIR vezető

Balázsné István Edit

intézményi referens, szociális munkatárs

Tarcsi Katalin

ápolási vezető

Kondor Bernadett

szociális munkatárs, foglalkoztatás szervező

Lajos Emese

terápiás munkatárs

Katócs Gábor

fejlesztő pedagógus

Ádámné Nagy Nóra

gondozó

Bódi-Tóth Dóra

gondozó

Bacsó Andrea

gondozó

Bacsó Virág

gondozó

Belicza Mihályné

gondozó

Bojáné Henzsel Ildikó

ápoló

Csohány Andrásné

gondozó

Dankó Valéria

gondozó, segítő

Deák Edina

gondozó

Deák Melinda

gondozó

Eszenyi Józsefné

gondozó

Garancsiné Bánóczi Valéria

gondozó

Kovácsné Nagy Eszter

gondozó

Lencsésné Hargita Szilvia

gondozó

Medgyesiné Balabán Ilona

gondozó

Nagy Mihályné

gondozó

Soós Ákosné

gondozó

Szőllősi Henrietta

gondozó

Tóthné Makkai Szilvia

gondozó

Vámosi Ágnes

gondozó

Bánóczi Julianna

gondozó – támogató szolgálat

Bucsi Katalin

fejlesztő pedagógus

Popovics-Rózsa Edina

gondozó – nappali ellátás

Tarsoly Ágota

terápiás munkatárs – nappali ellátás

Német Angelika

terápiás munkatárs – támogató szolgálat

Hargita Józsefné

mosó- varrónő

Szűrös Ilona

takarító

Gémes Sándor

gondozó (személyi szállító)

Sebők Ádám

gondozó (személyi szállító)

Magyarné Sónyák Ágnes

élelmezésvezető

Csizmarik Imre Tamásné

szakács

Hudákné Sós Mária

szakács

Gadnai Sándorné

szakács

Csonkáné Simkó Katalin

konyhai kisegítő

Darida Mária

konyhai kisegítő

Somlyai Erzsébet

konyhai kisegítő

Molnár Gizella

főkönyvelő

Hering János

gazdasági ügyintéző, pályázati referens

Gégény Lászlóné

pénzügyi munkatárs

Kunkli Dávid

gazdasági ügyintéző

Eu