Legfrissebb hírek
Honvédsulis felajánlás
Tovább...
Egészségfejlesztés 2.
Tovább...
 
Közösségi média
Munkatársak

Munkatársak

„Segíteni, gyógyítani”, ez a deklarált - és ez az alapítástól a mai napig is érvényes – célja az intézménynek, mely tradícióra építkezve kívánunk segíteni az ellátottakon. Kellemes életkörülmény, minél nagyobb önállóság biztosításával.

Az intézmény küldetésének, missziójának megfogalmazásával meghatároztuk azokat az erkölcsi normákat, magatartási szabályokat, szakmai célokat, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

Az intézmény keresztény szellemiségével összhangban minden embert egyenlőként ismerünk el, törekszünk arra, hogy az ellátottjaink részleges önállóságukat és egyéniségüket minél tovább megőrizhessék. Törekszünk a támogató, pozitív légkör megteremtésére.

A munkatársak minden területen teljes körűen felelősek a saját munkájukért, gondozottakért: számukra az intézmény biztosítja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Küldetésünk célja, hogy a különböző akadályozottsággal élő gondozottjaink a lehetőségekhez és képességeikhez mérten boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Az intézménynek a szeretetteljes nevelés és gondozás, segítségnyújtás feladatát kell betöltenie, meg kell tanulnunk, tapasztalnunk a szeretet gyakorlását, a szolgálatkészséget a gondozottak / szolgáltatást igénybe vevők és a munkatársak irányába.

 A hitben járó munkatársak feladata a biblia üzenetét közvetíteni. Az Élim, Isten gondviselő kegyelmét megtapasztalva lett sok esetben a jellemfejlődés és a hit béli növekedés háza. A szeretetszolgálat végzése meghatározott lelkületet igényel. Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot, a betegápolást, a fogyatékos, különösen az igen súlyos és a halmozottan sérült emberek között. A lelkiismeretes munkavégzés nagyon sok testi, lelki, idegi erőt igényel, de mindez könnyűvé válhat, ha szeretjük, tiszteljük gondozottjainkat.

Köszönet és hála munkatársaimnak a naponta végzett odaadó és lelkiismeretes munkáért.

Sipos Ilona
intézményvezető

 

NÉV

MUNKAKÖR

Sipos Ilona

intézményvezető

Molnár Ibolya

gazdaságvezető

Kovács Erzsébet

intézményi lelkész

Nagy Márta

szakmai helyettes, támogató szolgálat vezető

Sándorné Hargita Edit

fejlesztő pedagógus- csoportvezető, MIR vezető

Balázsné István Edit

intézményi referens, szociális munkatárs

Galyasné Sós Katalin

nappali ellátás vezető, esetfelelős

Hepp Annamária

nappali ellátás vezető, esetfelelős

Tarcsi Katalin

esetfelelős

Bojáné Henzsel Ildikó

ápolási koordinátor, szakápoló

Magyarné Sónyák Ágnes

élelmezésvezető

Ádámné Nagy Nóra

gondozó

Áncsán Éva

gondozó

Antalné Szalai Melinda

segítő

Bacsó Andrea 

gondozó

Barna Mónika

gondozó

Batáriné Szűrös Ilona

intézményi takarító

Bánóczi Julianna 

gondozó

Bíró Tivadarné

terápiás munkatárs

Bornemissza Géza

karbantartó

Bódi Tóth Dóra

fejlesztő pedagógus

Bucsi Katalin

segítő

Buliskáné Pintér Flóra

intézményi takarító

Csizmarik Imre Tamásné

szakács

Csohány Andrásné 

gondozó

Csonkáné Simkó Katalin

konyhai kisegítő

DankóValéria  

gondozó

Darida Mária 

szakács

Deák Edina

gondozó

Eszenyi Józsefné

gondozó

Évik Regina

segítő

Fábián Zita

terápiás munkatárs

Garancsiné Bánóczi Valéria

gondozó

Garberáné Kekecs Erika

gondozó

Gebri Györgyné

gondozó

Gémes Sándor    

karbantartó

Hadházi Edit

gondozó

Hering János 

főkönyvelő

Hetei József Csaba

gépkocsivezető

Horváthné Balogh Irén

szakápoló

Horváthné Tanicsár Zsanett

intézményi takarító

Imre Andrea

gondozó

Iván Lászlóné

gondozó

Katócs Gábor

fejlesztő pedagógus

Kavalecz Józsefné

gondozó

Kelemenné Bakó Szilvia

gondozó

Kondor Bernadett

szociális munkatárs

Kunkli Dávid

gazdasági referens

Lencsésné Hargita Szilvia  

gondozó

Nagy Dóra

fejlesztő pedagógus

Nagy Ibolya

konyhai kisegítő

Nagy Mihályné

gondozó

Németh Adrienn

segítő

Németh Angelika

terápiás munkatárs

Popovics Rózsa Edina  

gondozó

Pucsok Jánosné

szakápoló

Sebők Ádám  

gépkocsivezető

Somlyai Erzsébet

konyhai kisegítő

Soós Ákosné

gondozó

Sutkáné Szuchanszki Ildikó

gondozó

Szabó Katalin

gondozó

Szendreiné Kaponyás Julianna

gondozó

Szikoráné Varga Krisztina

gondozó

Szilágyi Kitti

gondozó

Szőllősi Henrietta

gondozó

Tarsoly Ágota

terápiás munkatárs

Teremi Angelika

gondozó

Tóth Attiláné

intézményi takarító

Tóthné Makkai Szilvia

gondozó

Vass Bence

szakács

Eu Eu