Legfrissebb hírek
Szakmai nap Géberjénben
Tovább...
Szeptemberi programkavalkád
Tovább...
 
Közösségi média
Munkatársak

Munkatársak

„Segíteni, gyógyítani”, ez a deklarált - és ez az alapítástól a mai napig is érvényes – célja az intézménynek, mely tradícióra építkezve kívánunk segíteni az ellátottakon. Kellemes életkörülmény, minél nagyobb önállóság biztosításával.

Az intézmény küldetésének, missziójának megfogalmazásával meghatároztuk azokat az erkölcsi normákat, magatartási szabályokat, szakmai célokat, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

Az intézmény keresztény szellemiségével összhangban minden embert egyenlőként ismerünk el, törekszünk arra, hogy az ellátottjaink részleges önállóságukat és egyéniségüket minél tovább megőrizhessék. Törekszünk a támogató, pozitív légkör megteremtésére.

A munkatársak minden területen teljes körűen felelősek a saját munkájukért, gondozottakért: számukra az intézmény biztosítja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Küldetésünk célja, hogy a különböző akadályozottsággal élő gondozottjaink a lehetőségekhez és képességeikhez mérten boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Az intézménynek a szeretetteljes nevelés és gondozás, segítségnyújtás feladatát kell betöltenie, meg kell tanulnunk, tapasztalnunk a szeretet gyakorlását, a szolgálatkészséget a gondozottak / szolgáltatást igénybe vevők és a munkatársak irányába.

 A hitben járó munkatársak feladata a biblia üzenetét közvetíteni. Az Élim, Isten gondviselő kegyelmét megtapasztalva lett sok esetben a jellemfejlődés és a hit béli növekedés háza. A szeretetszolgálat végzése meghatározott lelkületet igényel. Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot, a betegápolást, a fogyatékos, különösen az igen súlyos és a halmozottan sérült emberek között. A lelkiismeretes munkavégzés nagyon sok testi, lelki, idegi erőt igényel, de mindez könnyűvé válhat, ha szeretjük, tiszteljük gondozottjainkat.

Köszönet és hála munkatársaimnak a naponta végzett odaadó és lelkiismeretes munkáért.

Sipos Ilona
intézményvezető

 

NÉV

MUNKAKÖR

Sipos Ilona

intézményvezető

Molnár Ibolya

gazdaságvezető

Kovács Erzsébet

intézményi lelkész

Nagy Márta

alapszolgáltatás vezető, szakmai helyettes

Sándorné Hargita Edit

fejlesztő pedagógus- csoportvezető, MIR vezető

Balázsné István Edit

intézményi referens, szociális munkatárs

Tarcsi Katalin

ápolási koordinátor

Kondor Bernadett

szociális munkatárs, foglalkoztatás szervező

Lajos Emese

terápiás munkatárs

Galyasné Sós Katalin

fejlesztő pedagógus, esetfelelős

Katócs Gábor

fejlesztő pedagógus

Bódi-Tóth Dóra

fejlesztő pedagógus

Ádámné Nagy Nóra

gondozó

Bacsó Andrea

gondozó

Barna Mónika

ápoló

Bojáné Henzsel Ildikó

ápoló/ szakápoló

Csohány Andrásné

gondozó

Dankó Valéria

gondozó

Deák Edina

gondozó

Eszenyi Józsefné

gondozó

Fintor Józsefné

gondozó

Garancsiné Bánóczi Valéria

gondozó

Garberáné Kekecs Erika

gondozó

Horváthné Balogh Irén

ápoló/ szakápoló

Iván Lászlóné

ápoló

Kavalecz Józsefné

gondozó

Kovács Aranka

ápoló/ szakápoló

Lencsésné Hargita Szilvia

gondozó

Nagy Mihályné

gondozó

Soós Ákosné

gondozó

Szőllősi Henrietta

gondozó

Tóthné Makkai Szilvia

gondozó

Bánóczi Julianna

gondozó – támogató szolgálat

Bucsi Katalin

fejlesztő pedagógus

Fábián Zita

terápiás munkatárs 

Popovics-Rózsa Edina

gondozó – nappali ellátás

Tarsoly Ágota

terápiás munkatárs – nappali ellátás

Németh Adrienn

segítő

Német Angelika

terápiás munkatárs – támogató szolgálat

Évik Regina

gondozó

Farkas Beáta

intézményi takarító

Batáriné Szűrös Ilona

intézményi takarító

Gémes Sándor

segítő/ személyi szállító

Hetei József Csaba

segítő/ személyi szállító

Sebők Ádám

segítő/ személyi szállító

Magyarné Sónyák Ágnes

élelmezésvezető

Csizmarik Imre Tamásné

szakács

Hudákné Sós Mária

szakács

Gadnai Sándorné

szakács

Darida Mária

szakács

Csonkáné Simkó Katalin

konyhai kisegítő

Somlyai Erzsébet

konyhai kisegítő

Hering János

főkönyvelő

Kunkli Dávid

gazdasági ügyintéző

Eu Eu