Legfrissebb hírek
Tájékoztatás Alapszolgáltatás működéséről
Tovább...
Sajtóközlemény
Tovább...
 
Közösségi média
Munkatársak

Munkatársak

„Segíteni, gyógyítani”, ez a deklarált - és ez az alapítástól a mai napig is érvényes – célja az intézménynek, mely tradícióra építkezve kívánunk segíteni az ellátottakon. Kellemes életkörülmény, minél nagyobb önállóság biztosításával.

Az intézmény küldetésének, missziójának megfogalmazásával meghatároztuk azokat az erkölcsi normákat, magatartási szabályokat, szakmai célokat, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

Az intézmény keresztény szellemiségével összhangban minden embert egyenlőként ismerünk el, törekszünk arra, hogy az ellátottjaink részleges önállóságukat és egyéniségüket minél tovább megőrizhessék. Törekszünk a támogató, pozitív légkör megteremtésére.

A munkatársak minden területen teljes körűen felelősek a saját munkájukért, gondozottakért: számukra az intézmény biztosítja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Küldetésünk célja, hogy a különböző akadályozottsággal élő gondozottjaink a lehetőségekhez és képességeikhez mérten boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Az intézménynek a szeretetteljes nevelés és gondozás, segítségnyújtás feladatát kell betöltenie, meg kell tanulnunk, tapasztalnunk a szeretet gyakorlását, a szolgálatkészséget a gondozottak / szolgáltatást igénybe vevők és a munkatársak irányába.

 A hitben járó munkatársak feladata a biblia üzenetét közvetíteni. Az Élim, Isten gondviselő kegyelmét megtapasztalva lett sok esetben a jellemfejlődés és a hit béli növekedés háza. A szeretetszolgálat végzése meghatározott lelkületet igényel. Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot, a betegápolást, a fogyatékos, különösen az igen súlyos és a halmozottan sérült emberek között. A lelkiismeretes munkavégzés nagyon sok testi, lelki, idegi erőt igényel, de mindez könnyűvé válhat, ha szeretjük, tiszteljük gondozottjainkat.

Köszönet és hála munkatársaimnak a naponta végzett odaadó és lelkiismeretes munkáért.

Sipos Ilona
intézményvezető

 

Név

Munkakör

Kovács Erzsébet

intézményi lelkész

Molnár Ibolya

gazdaságvezető

Sándorné Hargita Edit

fejlesztő pedagógus (csoportvezető), MIR vezető

Balázsné István Edit

intézményi referens, szociális munkatárs

Tarcsi Katalin

ápolási koordinátor

Nagy Márta

szociális munkatárs, támogató szolgálat és nappali ellátás vezető

Lajos Emese

terápiás munkatárs

Antalné Szalai Melinda

segítő - fejlesztő foglalkoztatás

Bódi-Tóth Dóra

fejlesztő pedagógus

Dankó Valéria

gondozó

Bacsó Andrea

gondozó

Bacsó Virág

gondozó

Belicza Mihályné

gondozó

Bojáné Henzsel Ildikó

gondozó

Fintor Józsefné

gondozó

Garancsiné Bánóczi Valéria

gondozó

Lencsésné Hargita Szilvia

gondozó

Nagy Mihályné

gondozó

Soós Ákosné

gondozó

Szabó Andrásné

gondozó

Bánóczi Julianna

gondozó - támogató szolgálat

Tóthné Makkai Szilvia

gondozó – támogató szolgálat, támogatott lakhatás

Deák Edina

gondozó

Deák Melinda

gondozó

Szőllősi Henrietta

gondozó

Csohány Andrásné

gondozó

Popovics-Rózsa Edina

gondozó – nappali ellátás

Barna Mónika

gondozó

Hegedűs Andrea

gondozó

Hargita Józsefné

mosó- varrónő

Gémes Sándor

gépkocsivezető

Sebők Ádám

gépkocsivezető

Magyarné Sónyák Ágnes

élelmezésvezető

Csizmarik Imre Tamásné

szakács

Hudákné Sós Mária

szakács

Gadnai Sándorné

szakács

Csonkáné Simkó Katalin

konyhai kisegítő

Darida Mária

konyhai kisegítő

Somlyai Erzsébet

konyhai kisegítő

Varga Péterné

gazdasági ügyintéző

Hering János

irodai adminisztrátor

Gégény Lászlóné

gazdasági ügyintéző

 

 
 

Eu