Legfrissebb hírek
Szüreti mulatság
Tovább...
Az év diakóniai munkatársa
Tovább...
 
Közösségi média
Munkatársak

Munkatársak

„Segíteni, gyógyítani”, ez a deklarált - és ez az alapítástól a mai napig is érvényes – célja az intézménynek, mely tradícióra építkezve kívánunk segíteni az ellátottakon. Kellemes életkörülmény, minél nagyobb önállóság biztosításával.

Az intézmény küldetésének, missziójának megfogalmazásával meghatároztuk azokat az erkölcsi normákat, magatartási szabályokat, szakmai célokat, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

Az intézmény keresztény szellemiségével összhangban minden embert egyenlőként ismerünk el, törekszünk arra, hogy az ellátottjaink részleges önállóságukat és egyéniségüket minél tovább megőrizhessék. Törekszünk a támogató, pozitív légkör megteremtésére.

A munkatársak minden területen teljes körűen felelősek a saját munkájukért, gondozottakért: számukra az intézmény biztosítja, hogy képességeiket kibontakoztathassák.

Küldetésünk célja, hogy a különböző akadályozottsággal élő gondozottjaink a lehetőségekhez és képességeikhez mérten boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek.

Az intézménynek a szeretetteljes nevelés és gondozás, segítségnyújtás feladatát kell betöltenie, meg kell tanulnunk, tapasztalnunk a szeretet gyakorlását, a szolgálatkészséget a gondozottak / szolgáltatást igénybe vevők és a munkatársak irányába.

 A hitben járó munkatársak feladata a biblia üzenetét közvetíteni. Az Élim, Isten gondviselő kegyelmét megtapasztalva lett sok esetben a jellemfejlődés és a hit béli növekedés háza. A szeretetszolgálat végzése meghatározott lelkületet igényel. Nem könnyű gyakorolni a szeretetszolgálatot, a betegápolást, a fogyatékos, különösen az igen súlyos és a halmozottan sérült emberek között. A lelkiismeretes munkavégzés nagyon sok testi, lelki, idegi erőt igényel, de mindez könnyűvé válhat, ha szeretjük, tiszteljük gondozottjainkat.

Köszönet és hála munkatársaimnak a naponta végzett odaadó és lelkiismeretes munkáért.

Sipos Ilona
intézményvezető

NÉV

MUNKAKÖR

Sipos Ilona

intézményvezető

Molnár Ibolya

gazdaságvezető

Kovács Erzsébet

intézményi lelkész

Nagy Márta

Nappali ellátás és Támogató szolgálat vezető

Sándorné Hargita Edit

fejlesztő pedagógus – csoportvezető, MIR vezető

Lajos Emese

terápiás munkatárs

Bucsi Katalin

fejlesztő pedagógus

Katócs Gábor

fejlesztő pedagógus

Balázsné István Edit

szociális munkatárs

Kondor Bernadett

szociális munkatárs

Popovics Rózsa Edina

gondozó

Tarsoly Ágota

terápiás munkatárs

Bálint Istvánné

segítő

Bánóczi Julianna

gondozó

Sebők Ádám

gondozó (személyi szállító)

Gémes Sándor

gondozó (személyi szállító)

Tarcsi Katalin

ápolási vezető

Dankó Valéria

gondozó, segítő

Belicza Mihályné

gondozó

Garancsiné Bánóczi Valéria

gondozó

Nagy Mihályné

gondozó

Szabó Andrásné

gondozó

Deák Edina

gondozó

Csohány Andrásné

gondozó

Eszenyiné Marika

gondozó

Szőllősi Henrietta

gondozó

Deák Melinda

gondozó

Soós Ákosné

gondozó

Bacsó Andrea

gondozó

Bacsó Virág

gondozó

Kovácsné Nagy Eszter

gondozó

Medgyesiné Balabán Ilona

gondozó

Tóthné Makkai Szilvia

gondozó

Bojáné Henzsel I

ápoló

Gégény Lászlóné

pénzügyi munkatárs

Hering János

gazdasági ügyintéző, pályázati referens

Kunkli Dávid

gazdasági ügyintéző

Molnár Gizella

főkönyvelő

Magyarné Sónyák Ágnes

élelmezésvezető

Csizmarik Tamásné

szakács

Hudákné Sós Mária

szakács

Gadnai Sándorné

szakács

Csonkáné Simkó Katalin

konyhai kisegítő

Darida Mária

konyhai kisegítő

Somlyai Erzsike

konyhai kisegítő

Szűrös Ilona

takarító

Hargita Józsefné

mosó-, varrónő

Eu