Legfrissebb hírek
Honvédsulis felajánlás
Tovább...
Egészségfejlesztés 2.
Tovább...
 
Közösségi média
Szolgáltatások

Szolgáltatások

Szolgáltatások

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó - 2018. 01. 23. naptól - integrált diakóniai (szociális) intézmény.

- 50 fő középsúlyos-, súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült számára biztosít szeretetteljes bentlakásos ellátást az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról jogszabályi hátterével. Ellátási területe országos, az ország egész területéről fogad lakókat.

- 8 fő részére Támogatott lakhatás került kialakításra -Élim Evangélikus Szeretetotthon „Oázis" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Dobsina u. 7.)

- 12 fő részére Támogatott lakhatás -Élim Evangélikus Szeretetotthon „Sztehlo Gábor" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 11.)

- 12 fő részére Támogatott lakhatás -Élim Evangélikus Szeretetotthon „CREDO" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 19.)

- 11 fő részére Támogatott lakhatás - Élim Evangélikus Szeretetotthon „AGAPE" Támogatott lakhatás(4400 Nyíregyháza, Színház u. 15.)

- 5 fő részére Támogatott lakhatás - Élim Evangélikus Szeretetotthon „ARARÁT" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 37-39. 1/1.)

- 6 fő részére Támogatott lakhatás - Élim Evangélikus Szeretetotthon „HARMÓNIA" Támogatott lakhatás(4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 37-39. 1/2.)

- 30 férőhellyel Fogyatékos személyek nappali ellátását működtetjük Nyíregyházi-, Kemecsei-, Ibrányi-, Nagykállói- és Tisavasvári járás közigazgatási területén (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21.) - Kertvárosi Nappali Ellátás

- 25 férőhellyel Fogyatékos személyek nappali ellátását működtetjük Nyíregyházi-, Kemecsei-, Ibrányi-, Nagykállói- és Tisavasvári járás közigazgatási területén (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 49.) - Belvárosi Nappali Ellátás

- 10-10 főre engedélyes fejlesztő foglalkoztatás 2 telephelyen (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21., 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 49.)

- Támogató szolgálat működik Nyíregyházi-, Kemecsei-, Ibrányi- és Nagykállói járás közigazgatási területén (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 49.)

- 2023. február 1-től szakápolási engedéllyel rendelkezik intézményünk.

Szolgáltatásainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk:

Fogyatékos személyek otthona:

A gondozottak többsége súlyos értelmi sérült és / vagy mozgásában korlátozott, ill. szomatikus, pszichés állapota miatt szükségletei kielégítésében teljes körű segítséget igényel. Az ápoló, gondozó személyzetnek kiemelt szerepe van abban, hogy a gondozási munkálatok során a gondozottaknál jelentkező, mindennapitól eltérő tüneteket észlelje. Évente legalább egyszer laboratóriumi szűrővizsgálatot végzünk minden gondozottnál, illetve panaszmentesség esetén is évente két alkalommal a háziorvos megvizsgálja a gondozottat.

Mentálhigiénés gondozás keretében a szabadidő kulturált eltöltésének módjait, feltételrendszerét biztosítjuk, az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása által az ellátottak mentális és fizikai képességeik szinten tartása illetve fejlesztése a cél. A hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása az intézményi lelkész segítségével, áhítatok, istentiszteletek tartásával valósul meg heti rendszerességgel. Támogatjuk az intézményben a kisközösségek létrejöttét, a társas kapcsolatok kialakulását.

A rendszeres, ünnepkörökhöz igazodó programokon - Mikulás, Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Anyák napja – túl számos egyéb rendezvény valósul meg az intézményben.

A felnőtt korú gondozottak esetében az egyéni fejlesztési tervek megvalósulása érdekében a gondozott állapotának megfelelő, hiányos / vagy zavart szenvedett funkciójának helyreállítását, fejlesztését napi illetve heti terv szerinti ütemezésben biztosítjuk. Erre szolgálnak a fejlesztő eszközökkel végzett ingergazdag foglalkozások 2 terápiás helyiségben, az intézmény ebédlőjében és társalgójában egyaránt. A fekvőbeteg ellátottak a fejlesztéseket saját lakókörnyezetükben, szobájukban kapják meg.

Nyári időszakban több turnusban valósul meg az ellátottak üdültetése, illetve évente több alkalommal szervezünk számukra TESCO vásárlást, ahol kívánságuknak megfelelően válogathatják össze a megvásárolni kívánt termékeket.

Közösségi fejlesztés: Az Élim Evangélikus Szeretetotthon 2015-től indította el „Kapunyitás programját”, mely beépítésre került a mentálhigiénés csoport éves munkatervébe. A kapunyitási programnak több eleme van, célja az integráció elősegítése.

Egészségügyi ellátás: az intézmény az egészségügyi alapellátást vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja, a házorvos az intézményben rendel. Biztosítjuk valamennyi gondozott számára a jogszabály által előírt gyógyszer alaplista körébe tartozó gyógyszereket. Intézményünknek vállalkozási szerződése van pszichiáter szakorvossal. 2023. február 1. napjától szakápolási engedéllyel rendelkezünk.

Gyógyászati segédeszközökkel történő ellátás: a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a testközeli és testtávoli segédeszközöket, nyomon követjük a kihordási időt, gondoskodunk a felírásról, a beszerzésről és használatukra ösztönözzük ellátottjainkat.

Intézménybe való bekerülés fogyatékos személyek alapvizsgálata és komplex szükségletfelmérés lefolytatását követően lehetséges.

Fejlesztő foglalkoztatás: az intézménnyel jogviszonyban álló, munka- szervezet- szakpszichológus szakvéleménnyel, szociális törvény szerinti fejlesztési szerződéssel, illetve munkaszerződéssel rendelkezők számára biztosított tevékenység, mellyel jövedelemforrást, hasznos szabadidő eltöltést biztosítunk. Fejlesztő foglalkoztatás keretében gondozottjaink portaszolgálatot látnak el, bekapcsolódnak a tiszta ruhák hajtogatásába, levendula ültetvényt gondoznak, aratnak. A szárított levendulát morzsolják, mellyel illattasakokat töltenek meg. Üvegházakban növénytermesztésbe kapcsolódhatnak be, locsolás, átültetés munkafázisokba. Egyéb ajándéktárgyak előállításában vesznek részt.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében előállított termékeket az intézmény értékesíti és a bevételekből tudja a foglalkoztatáshoz szükséges alapanyagot megvásárolni.

 

Támogatott lakhatás:

Az Intézmény működésében lévő támogatott lakhatás által – értelmi fogyatékkal élő személyek és autisták részére - biztosított szolgáltatások:

-       a lakhatási szolgáltatás

-       étkezést (a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján)

-       az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében - a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett – esetvitel.

-       az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás

-       a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat, valamint az alábbi szolgáltatási elemeket egyéni szükséglet és a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján:

Szolgáltatási elem

A szolgáltatási elem biztosítási módja

Ápolás, gondozás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgálata és Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Étkezést

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Felügyelet

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgálata és Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Készségfejlesztés

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása és Támogató Szolgálata biztosítja

Tanácsadás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgálata biztosítja

Szállítás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgálata biztosítja a lakókörnyezetükben történő ellátást és lakáson kívüli közszolgáltatások elérését.

Háztartási vagy háztartáspótló támogatás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgálata és Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja a szolgáltatási elemet.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása és Támogató Szolgálata biztosítja

Pedagógiai segítségnyújtás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása és Támogató Szolgálata biztosítja

 

Fogyatékos személyek nappali intézménye:

Biztosított szolgáltatások formái, köre

-       Étkeztetés (igény esetén)

-       Szabadidős programok szervezése,

-       Hivatalos ügyek intézésének segítése,

-       Életviteli tanácsadás

Rendszeressége

Az ellátásban folyó tevékenységek, foglalkozások Éves munkaterv alapján, heti, illetve napirend szerint történnek, melyet a Nappali ellátás vezető a munkacsoportjával közösen dolgozza ki, minden év január 31. napjáig.

A nappali ellátás nyitvatartása

Hétfő – vasárnapig 7.00 – 17.00-ig, a nappali ellátás folyamatos nyitvatartással működik.

Támogató szolgálat

A biztosított szolgáltatások formái:

1. Fizikai ellátás: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet (pl.: a fogyatékosság jellegéből adódó speciális szükségletek kielégítése)

2. Mentális gondozás: a fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, az izoláció veszélyének elkerülése.

3. Egészségügyi ellátás: segítségnyújtás a fogyatékos emberek személyes higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez. Mindez döntő többségben az ellátottak lakásán történik, és minden tevékenység igényli a fogyatékos személy aktív közreműködését.

Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása, a témához kapcsolódó programokhoz való hozzájutás segítése. Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás és az ellátott állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk; esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezése.

4. Foglalkoztatás: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységéről is. Az ellátottakkal való beszélgetés, a világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása, segítséggel a szabadban való séta.

A biztosított szolgáltatások rendszeressége:

A személyi segítő szolgálat: Nyíregyházi Járás közigazgatási területén élő fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel, folyamatos nyitvatartással, 07.00-17.00 óráig.

Tanácsadás: Nyíregyházi Járás területén élő fogyatékos személyek, illetve hozzátartozójuk részére, hétfő – péntek: 7.00-17.00 óráig.

Eu Eu