Legfrissebb hírek
Munkatársi Csendesnap Élimben
Tovább...
Élimi Anyák Napja
Tovább...
 
Közösségi média
Szolgáltatások

Szolgáltatások

Szolgáltatások

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó - 2018. 01. 23. naptól - integrált diakóniai (szociális) intézmény.

-          50 fő középsúlyos-, súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült számára biztosít szeretetteljes bentlakásos ellátást az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról jogszabályi hátterével. Ellátási területe országos, az ország egész területéről fogad lakókat.

-          8 fő részére Támogatott lakhatás került kialakításra -Élim Evangélikus Szeretetotthon „Oázis" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Dobsina u. 7.)

-          12 fő részére Támogatott lakhatás -Élim Evangélikus Szeretetotthon „Sztehlo Gábor" Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 11.)

-          30 férőhellyel Fogyatékos személyek nappali ellátását működtetjük Nyíregyházi-, Kemecsei-, Ibrányi-, Nagykállói- és Tisavasvári járás közigazgatási területén

-          Támogató szolgálat működik Nyíregyházi-, Kemecsei-, Ibrányi- és Nagykállói járás közigazgatási területén

Szolgáltatásainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk:

Értelmi fogyatékosok otthona:

1. Lakhatás: intézményünkben biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, közösségi együttlétre, (társalgó, foglalkoztatók, kápolna, tornaterem) mentális gondozásra, egészségügyi ellátás céljára (orvosi-, beteg- és nővérszoba) látogatók fogadására szolgáló helyiségek, vendégszoba. Törekszünk a magánszféra tiszteletben tartására, a családias légkör megteremtésére. Intézményünkben: 8db 4ágyas, 4db 3 ágyas, 2db 2 ágyas, 2 db 1ágyas lakószoba biztosítja az elhelyezést.

2. Étkeztetés: étkezést napi ötször biztosítunk, a főétkezés mindig meleg, igény szerint biztosítjuk a pépes, szükség esetén – orvosi javaslatra, dietetikus által összeállított - diétás étrendet. Hetente 3 alkalommal melegvacsorát kapnak gondozottjaink.

3. Gondozás: a gondozottak szomatikus- pszichés állapotának nyomon követése a gondozó személyzet alapfeladata. A gondozottak egy része alapbetegsége/fogyatékossága miatt nem jelzi, milyen panasza van. Az ápoló feladata észrevenni ezt akkor is, ha a gondozott ezt nem megfelelő módon vagy egyáltalán nem jelzi.

A gondozottak többsége súlyos értelmi sérült és / vagy mozgásában korlátozott, ill. szomatikus, pszichés állapota miatt szükségletei kielégítésében, teljes körű segítséget igényel. Az ápoló, gondozó személyzetnek kiemelt szerepe van abban, hogy a gondozási munkálatok során a gondozottaknál jelentkező, mindennapitól eltérő tüneteket észlelje. Évente legalább egyszer laboratóriumi szűrővizsgálatot végzünk minden gondozottnál, illetve panaszmentesség esetén is évente két alkalommal a háziorvos megvizsgálja a gondozottat.

Mentálhigiénés gondozás keretében a szabadidő kulturált eltöltésének módjait, feltételrendszerét, az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása; a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása és szervezése, az intézményi lelkész segítségével, áhítatok, istentiszteletek tartása, a lakók családi kapcsolatának ápolása, fenntartása, levelezés segítése; Támogatjuk az intézményben a kisközösségek létrejöttét, a társas kapcsolatok kialakulását.

A rendszeres, ünnepkörökhöz igazodó programokon - Mikulás, Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Anyák napja – túl számos egyéb rendezvény valósul meg az intézményben.

Spirituális alkalmaink: Istentiszteletek, bibliaórák, csendes napok, rendszeres Áhítat, Missziói imaóra és előadások házon belül, de rendszeres látogatói vagyunk a kertvárosi gyülekezet alkalmainak is.

4. Felügyelet: Az intézményben biztosított a 24 órás felügyelet. A nappalos műszakban átlagosan 4 fő, az éjszakás műszakban 2 fő gondozónő teljesít szolgálatot.

Az intézmény tűzjelző berendezéssel ellátott, mely az esetleges jelzést közvetlenül a Nyíregyházi Tűzoltósághoz közvetíti.

5. Esetkezelés: A középsúlyos-, súlyos, illetve halmozottan sérült gondozottakkal a klasszikus esetkezelés nem kivitelezhető. Esetükben a személyzet következetessége, irányítása, példamutató magatartása az, amivel célt lehet elérni.

6. Gyógypedagógiai segítségnyújtás: Az intézmény gondoskodik tankötelezett korú gyermekek tanulási képessége vizsgálatának megszervezéséről, a gyermek állapotának megfelelő képzési kötelezettsége teljesítésének feltételeiről, gyógypedagógiai fejlesztéséről. Együttműködési megállapodásunk van az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével.

A felnőtt korú gondozottak esetében az egyéni fejlesztési tervek megvalósulása érdekében a gondozott állapotának megfelelő, hiányos / vagy zavart szenvedett funkciójának helyreállítását, fejlesztését a heti terv szerinti ütemezésben biztosítjuk. Erre szolgál a gyógytornász egyéni kezelése, kiscsoportos tornáztatása, a fejlesztő eszközökkel végzett ingergazdag foglalkozások biztosítása.

7. Pedagógiai segítségnyújtás: Az intézmény gondoskodik tankötelezett korú gyermekek tanulási képessége vizsgálatának megszervezéséről, a gyermek állapotának megfelelő képzési kötelezettsége teljesítésének feltételeiről, gyógypedagógiai fejlesztéséről. Együttműködési megállapodásunk van az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével.

8. Tanácsadás: A középsúlyos-, súlyos, illetve halmozottan sérült gondozottakkal a klasszikus tanácsadás nem kivitelezhető. Esetükben a személyzet következetessége, irányítása, példamutató magatartása az, amivel célt lehet elérni.

9. Készségfejlesztés: Arra törekszünk, hogy intézményünkben valamennyi gondozott foglalkoztatása biztosított legyen. A súlyos, halmozottan fogyatékos gondozottjaink számára heti 4 alkalommal kiscsoportos formában biztosítunk fejlesztő foglalkozást, melynek elemei: mozgásterápia, orientáció, memória tréning, zeneterápia. Azok a gondozottak, akik a kiscsoportos foglalkozásokba sem vonhatók be, egyéni fejlesztésben részesülnek.

10. Szállítás: Az intézményben élők a közszolgáltatásokat csak segítséggel tudják igénybe venni. Az intézmény biztosítja (az intézmény tulajdonában álló személyszállító kisbusz segítségével) a szakrendelésekre való eljutást, amennyiben az állapotuk megengedi, személyüket érintő bírósági tárgyalásokon a megjelenést.

Évente több alkalommal városi rendezvényekre (Vidor Fesztivál), forgatagba (karácsonyi forgatag Nyíregyháza Kossuth tér), színházi előadásra, gyülekezeti rendezvényekre történő eljutásukat is megszervezzük. Karácsony közeledtével gondozottjaink műsorral szeretetszolgálatot teljesítenek több intézményben, evangélikus gyülekezetben.

Vásárlási lehetőséget is biztosítunk számunkra, évente több alkalommal TESCO bevásárlásra, piacra mennek, nyári napokon a közeli fagylaltozóban költhetnek el zsebpénzükből.

11. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: Intézményünk otthonként szolgál az itt élőknek, és ez nem kizárólag a jogszabályi elnevezés. Gondozottjaink jelentős része kisgyermek korától él az intézményben. Az Élim Evangélikus Szeretetotthon az otthonuk, a szó meleg, szeretetteljes, családias értelmében. Ebben az otthonban ki-ki képességei szerint tud bekapcsolódni személyes környezete rendben tartásába. Törekszünk arra, hogy személyes szükségleteiket minél tovább szabadon, önállóan, de irányítással elégítsék ki. A gondozottak ruháit az intézmény mosodájában mossuk, javítását is helyileg oldjuk meg.

A lakószobák, közösségi terek és az udvar rendben tartásában képességeik szerint bevonjuk a gondozottakat is (felügyelettel).

Költőpénzük (zsebpénzük) elköltése során, minden esetben figyelembe vesszük egyéni kívánságaikat. (Tükör, rádió, plüss állat, foto-album, fülbevaló, nyaklánc, díszes füzet, rózsaszín kardigán stb.)

12. Megkeresés: Az Élim Evangélikus Szeretetotthon országos felvételre biztosít lehetőséget. Felvétel céljából az intézményt a gondnokok / hozzátartozók keresik meg, elsődlegesen telefonon, ritkább esetben személyesen. A távolság miatt a telefonon folytatott beszélgetés után, minden esetben kipostázzuk a kérelemcsomagot, melynek kitöltéséhez részletes tájékoztatót küldünk.

13. Közösségi fejlesztés: Az Élim Evangélikus Szeretetotthon 2015-től indította el „Kapunyitás programját”, mely beépítésre került a mentálhigiénés csoport éves munkatervébe.

kapunyitási programunknak több eleme van, célja az integráció elősegítése

14. Egészségügyi ellátás: az intézmény az egészségügyi alapellátást vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja, a házorvos az intézményben rendel. Biztosítjuk valamennyi gondozott számára a jogszabály által előírt gyógyszer alaplista körébe tartozó gyógyszereket. Intézményünknek vállalkozási szerződése van pszichiáter szakorvossal.

15. Gyógyászati segédeszközökkel történő ellátás: a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a testközeli és testtávoli segédeszközöket, nyomon követjük a kihordási időt, gondoskodunk a felírásról, a beszerzésről és használatukra ösztönözzük ellátottjainkat.

 

A felsorolt szolgáltatási elemek / szolgáltatások rendszeres és teljes körű biztosításával a bentlakásos intézmény TELJES KÖRŰ ellátást nyújt.

 

16. Az intézményi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások: üdülések, kirándulások térítésmentesen.

Térítés ellenében pedikűrös szolgáltatás vehető igénybe.

17. Fejlesztő foglalkoztatás: az intézménnyel jogviszonyban álló, munkapszichológus szakvéleménnyel, szociális törvény szerinti fejlesztési szerződéssel rendelkezők számára biztosított tevékenység, mellyel jövedelemforrást, hasznos szabadidő eltöltést biztosítunk. Fejlesztő foglalkoztatás keretében gondozottjaink portaszolgálatot látnak el, bekapcsolódnak a tiszta ruhák hajtogatásába, levendula ültetvényt gondoznak, aratnak. A szárított levendulát morzsolják, mellyel illattasakokat töltenek meg. Üvegházakban növénytermesztésbe kapcsolódhatnak be, locsolás, átültetés munkafázisokba. Egyéb ajándéktárgyak előállításában vesznek részt.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében előállított termékeket az intézmény értékesíti és a bevételekből tudja a foglalkoztatáshoz szükséges alapanyagot megvásárolni.

 

Támogatott lakhatás:

Az Intézmény működésében lévő támogatott lakhatás által – értelmi fogyatékkal élő személyek és autisták részére - biztosított szolgáltatások:

-       a lakhatási szolgáltatás

-       étkezést (a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján)

-       az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében - a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett – esetvitel.

-       az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás

-       a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat,valamint az alábbi szolgáltatási elemeket egyéni szükséglet és a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján:

Szolgáltatási elem

A szolgáltatási elem biztosítási módja

Ápolás, gondozás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgáltatása biztosítja

Étkezést

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Felügyelet

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgáltatása biztosítja

Készségfejlesztés

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Tanácsadás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgáltatása biztosítja

Szállítás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgáltatása biztosítja a lakókörnyezetükben történő ellátást és lakáson kívüli közszolgáltatások elérését.

Háztartási vagy háztartáspótló támogatás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Támogató Szolgáltatása biztosítja a szolgáltatási elemet. Az ellátottaknak az „Együttélés Szabályaiba” beépítve a saját  lakószobájuk, közös helyiségek takarítását, rendben tartását megtanítjuk, irányítjuk, szükség esetén felügyeljük a tevékenységek kivitelézését. Ilyen tevékenység mosogatás, porszívózás, sepregetés, padló felmosása, virágok öntözése, alapvető sütési- főzési ismeretek elvégzése, ruhák válogatása, teregetése, elpakolása. Lakáshoz tartozó udvarrész rendben tartása, gondozása, fűnyírás.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Pedagógiai segítségnyújtás

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása biztosítja

Fejlesztő foglalkoztatás

Az intézmény központi részlegében igény esetén fejlesztő foglalkoztatásba kapcsolódhatnak. Kerámia, kreatív termékek gyártása, levendula illattasakok készítése, portaszolgálat ellátása közül választhatnak.

 

Fogyatékos személyek nappali intézménye:

Biztosított szolgáltatások formái, köre

-       Étkeztetés (igény esetén)

-       Szabadidős programok szervezése,

-       Hivatalos ügyek intézésének segítése,

-       Életviteli tanácsadás

Rendszeressége

Az ellátásban folyó tevékenységek, foglalkozások Éves munkaterv alapján, heti, illetve napirend szerint történnek, melyet a Nappali ellátás vezető a munkacsoportjával közösen dolgozza ki, minden év január 31. napjáig.

A nappali ellátás nyitvatartása

Hétfő – vasárnapig 7.00 – 17.00-ig, a nappali ellátás folyamatos nyitvatartással működik

Támogató szolgálat

A biztosított szolgáltatások formái:

1. Fizikai ellátás: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet (pl.: a fogyatékosság jellegéből adódó speciális szükségletek kielégítése)

 

2. Mentális gondozás: a fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, az izoláció veszélyének elkerülése.

3. Egészségügyi ellátás: segítségnyújtás a fogyatékos emberek személyes higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez. Mindez döntő többségben az ellátottak lakásán történik, és minden tevékenység igényli a fogyatékos személy aktív közreműködését.

Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása, a témához kapcsolódó programokhoz való hozzájutás segítése. Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás és az ellátott állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk; esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezése.

4. Foglalkoztatás: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységéről is. Az ellátottakkal való beszélgetés, a világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása, segítséggel a szabadban való séta.

A biztosított szolgáltatások rendszeressége:

A személyi segítő szolgálat: Nyíregyházi Járás közigazgatási területén élő fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel, 08.00-16.00 óráig.

Tanácsadás: Nyíregyházi Járás területén élő fogyatékos személyek, illetve hozzátartozójuk részére, hétfő – péntek: 8.00-16.00 óráig.

Szállító szolgálat: Nyíregyháza város területén élő fogyatékos személyek részére, igény szerinti rendszerességgel, 08.00-16.00 óráig.

 

 

 

Eu