Legfrissebb hírek
Sportfoglalkozás az Emmaussal
Tovább...
Munkatársi csendesnap
Tovább...
 
Közösségi média
Rólunk

Rólunk

Élim Evangélikus Szeretetotthon (4400 Nyíregyháza, Derkovits Gy. u.21.) története

              Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó diakóniai (szociális) intézmény.

            „Amit a világi közegben szociális munkának nevezünk, azt az egyházban többnyire diakóniának nevezzük. 

             A szó a bibliai görögből ered, és szolgálatot, szeretetszolgálatot jelent. Sztehlo Gábor (a „gyermekmentő” evangélikus lelkész) szavaival: Jézus Krisztus kezeinek hivatala.” Reményhordozás.  „ Az egyház jele  a társadalomban, bizonyíték arra, hogy Isten igéje szól, és Isten Szentlelke munkálkodik.”(Dr. Fabiny Tamás MEE diakóniai munkáért felelős püspök)

              Az Élim elnevezés a Mózes II. könyve 15. részének végén található először.  Oázis volt 12 vízforrással és 70 pálmafával. Egy hely , ahol az élet feltételei adottak. Oázis volt Izrael népe számára is, és ilyen oázisnak képzelte Istennek tett ígérete szerint 1920-ban az adományozók: özv. Soltész Gyuláné szül: Somogyi Aranka ,dr. Vietórisz Józsefné szül. Somogyi Lenke, Kovács Győzőné szül. Somogyi Cornélia: „azok számára, akiket az élet különösképpen is megpróbált: árvák, elesettek, nyomorékok megmentésére”.

             Az Otthon 1920. május 1-én kezdte meg működését. Első vezetője Szokol Ilona diakonissza „Mama”, közel 60 évig végezte munkáját.

Az otthon első  lelkésze Joób Olivér  volt.


                Az intézmény eleinte árvaházként működött. Élim első lakója Herbáth Erzsébet volt.
1920-tól magánerőből, önkéntes adományokból és lakóinak saját munkájából 
 tartotta fenn magát.


1934-től a budapesti FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Anyaház segítette az itteni 
szolgálatot.

1938-tól Nyíregyháza város is támogatást nyújtott. 

1951-ben az államosítás idején  a diakonissza intézet feloszlatása után a jelenlegi intézményt, fenntartónk a Magyarországi Evangélikus Egyház vette át. Ettől kezdve testi és értelmi fogyatékosok otthonaként működhet, mint Szeretetotthon.

1950-1970 között az otthon  életét  Sztehlo Gábor  ev. lelkész is segítette.

1964-65-ben épült az Otthon kápolnája. 

1976-tól otthonvezető Bálint Éva diakónus, gyógypedagógus, kémia-matematika tanár 

1982-ben felépül a tornaterem, és a harangláb, amely az otthon jelképe lett. 


1984-től otthonvezető Bogár Ágnes diakónus, teológus, aki 2015-ig látta el hivatását.

1993-ban egy új lakószárny készült el, ezek a szobák a belső udvarra néznek.  

1999-ben jelentős fejlesztés valósult meg, felépült az új foglalkoztató műhely és vendégház. 

2002-ben lakószobákkal bővült az otthon.

2008-ban új, komplex fejlesztés indul, amellyel a modern kori követelményekhez igazodik a szolgáltatás.

2009-ben  a szép, kulturált elhelyezést biztosító szobák, tágas folyosók épültek meg.
2012-ben emléktáblát és emlékkövet avattunk, melyek emléket állítanak az alapító nővéreknek és a diakonissza testvéreknek.


                     Az otthon igazgató lelkészei ill. intézményi lelkészei:  Joób Olivér (1969-ig), Csizmadia Sándor, Magyar László, Adámi László, Bozorády Zoltán  valamint Torzsa Tamás, Dobó Dániel voltak.

2015-től otthonvezető Deme Dóra szociálpolitikus.

2016-tól otthonvezető Sipos Ilona szakvizsgázott szociális munkás.

                

Élimi műalkotások:

1.Kápolnában secco technika 1982. „Az értünk keresztre feszített Jézus” Patay László festőművész alkotása
2. Torna terem keleti oldalán festett vakolat kép 1982.” engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” Nagyváti Pál evangélikus kántor alkotása
3. Társalgóból kiindulva nyugati falrészen fél gobelin technika hímzés 1984. „Sztehlo Gábor a gyermekmentő” Bálint Éva, Szukits Erika, Nagyváti Pál alkotása
4. Étkezde északi falán festmény 1984. Isten a mi Alkotónk Huszár István
5. Templom bejárt bal oldalán sgraffito 1986 „Élim, mint oázis - II Mózes 15, 27” Huszár István festőművész alkotása
6. Északi szárnyépület keleti falán sgraffito 1993 „Lábmosás története-Nagycsütörtök”-a szolgáló Krisztus Huszár István festőművész alkotása
7. Északi szárnyépület nappalival szembeni kisudvar részre néző  északi homlokzaton sgraffito 1993. „ Jó Pásztor története- az elveszett bárányt megmentő Krisztus” Huszár István festőművész alkotása
8. Vendégház-foglalkoztató műhelyek fő homlokzatán sgraffito 1999 „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” Huszár István festőművész alkotása
9. Déli oldalon első kiugró új szárnyépület falán sgraffito 2009. „ Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges- a megújult Élim” Huszárné Trizner Mária gyógypedagógus alkotása

Eu