Legfrissebb hírek
Honvédsulis felajánlás
Tovább...
Egészségfejlesztés 2.
Tovább...
 
Közösségi média
Rólunk

Rólunk

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó diakóniai (szociális) intézmény

„Amit a világi közegben szociális munkának nevezünk, azt az egyházban többnyire diakóniának nevezzük.

A szó szolgálatot, szeretetszolgálatot jelent. Sztehlo Gábor (a „gyermekmentő” evangélikus lelkész) szavaival: Jézus Krisztus kezeinek hivatala.”  „Az egyház jele  a társadalomban, bizonyíték arra, hogy Isten igéje szól, és Isten Szentlelke munkálkodik.”(Dr. Fabiny Tamás MEE Északi Egyházkerület elnök püspöke)

Az Élim elnevezés a Mózes II. könyve 15. részének végén található először. 

„Azután elérkeztek Élimbe. Ott tizenkét vízforrás volt és hetven pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett.”

Élim tehát Oázis volt 12 vízforrással és 70 pálmafával. Egy hely, ahol az élet feltételei adottak.

Ilyen oázisnak képzelte Istennek tett ígérete szerint 1920-ban az adományozók: özv. Soltész Gyuláné szül: Somogyi Aranka, dr. Vietórisz Józsefné szül. Somogyi Lenke, Kovács Győzőné szül. Somogyi Cornélia: „azok számára, akiket az élet különösképpen is megpróbált: árvák, elesettek, nyomorékok megmentésére”.

Az Otthon 1920. május 1-én kezdte meg működését. Első vezetője Szokol Ilona diakonissza „Mama”, közel 60 évig végezte munkáját.

Az otthon első lelkésze Joób Olivér volt.

Az intézmény eleinte árvaházként működött.

1920-tól magánerőből, önkéntes adományokból és lakóinak saját munkájából

 tartotta fenn magát.

1934-től a budapesti FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Anyaház segítette az itteni

szolgálatot.

1938-tól Nyíregyháza város is támogatást nyújtott.

1951-ben az államosítás idején a diakonissza intézet feloszlatása után a jelenlegi intézményt, fenntartónk a Magyarországi Evangélikus Egyház vette át. Ettől kezdve testi és értelmi fogyatékosok otthonaként működhet, mint Szeretetotthon.

1950-1970 között az otthon életét Sztehlo Gábor a gyermekmentő ev. lelkész is segítette, aki korábban zsidó gyermekeket mentett a háború idején.

1964-65-ben épült az Otthon kápolnája.

1976-tól otthonvezető Bálint Éva diakónus, gyógypedagógus, kémia-matematika tanár .

1982-ben felépül a tornaterem, és a harangláb, amely az otthon jelképe lett.

1984-től otthonvezető Bogár Ágnes diakónus, teológus, aki 2015-ig látta el hivatását.

1993-ban egy új lakószárny készült el, ezek a szobák a belső udvarra néznek. 

1999-ben jelentős fejlesztés valósult meg, felépült az új foglalkoztató műhely és vendégház.

2002-ben lakószobákkal bővült az otthon.

2008-ban új, komplex fejlesztés indul, amellyel a modern kori követelményekhez igazodik a szolgáltatás.

2009-ben a szép, kulturált elhelyezést biztosító szobák, tágas folyosók épültek meg.

2012-ben emléktáblát és emlékkövet avattunk, melyek emléket állítanak az alapító nővéreknek és a diakonissza testvéreknek.

Élimben számtalan műalkotás található:

1.A kápolnában 1982-ben készült „Az értünk keresztre feszített Jézus” Patay László festőművész alkotása

2. Torna terem keleti oldalán festett vakolat kép 1982.” engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” Nagyváti Pál evangélikus kántor alkotása

3. Ebédlő északi falán festmény 1984. Isten a mi Alkotónk Huszár István

4. Templom bejárt bal oldalán 1986 „Élim, mint oázis - II Mózes 15, 27” Huszár István festőművész alkotása

5. Északi szárnyépület keleti falán 1993 „Lábmosás története-Nagycsütörtök”- a szolgáló Krisztus Huszár István festőművész alkotása

6. Északi szárnyépület nappalival szembeni kisudvar részre néző  északi homlokzaton 1993. „ Jó Pásztor története- az elveszett bárányt megmentő Krisztus” Huszár István festőművész alkotása

7. Vendégház-foglalkoztató műhelyek fő homlokzatán 1999 „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket” Huszár István festőművész alkotása

8. Déli oldalon első kiugró új szárnyépület falán 2009. „ Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges- a megújult Élim” Huszárné Trizner Mária gyógypedagógus alkotása

 

2016-tól megvalósult fejlesztések

•2017. április hónaptól az intézményben fejlesztő foglalkoztatás zajlik

•2018. január 26-tól integrált intézményként működünk

-50 fh Fogyatékos Személyek Otthona (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21.)

-8 fh Oázis Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Dobsina u. 7.)

-12 fh Sztehlo Gábor Támogatott lakhatás (4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 11.)

-12 fh Credo Támogatott Lakhatás (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 19.)

- 11 fh Agape Támogatott Lakhatás (4400 Nyíregyháza, Színház u. 15.)

- 5 fh Ararát Támogatott Lakhatás (4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 37-39. 1/1.)

- 6 fh Harmónia Támogatott Lakhatás (4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 37-39. 1/2.)

-30 fh Kertvárosi Nappali Ellátás (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21.)

- 25 fh Belvárosi Nappali Ellátás (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 49.)

-Támogató szolgálat

-Fejlesztő foglalkoztatás 20 főre

-Kifelé is nyújtunk közétkeztetés szolgáltatást – ehhez nagyszabású konyhatechnológiai fejlesztést hajtottunk végre, illetve ételszállító kocsit vásároltunk

- Beszerzésre került egy liftes kisbusz (OPEL MOVANO)

- Beszerzésre került pályázati forrásból egy 9 személyes TOYOTA PROACE kisbusz

2023. február 1-től szakápolási engedéllyel rendelkezik az intézmény.

 

Eu Eu