Legfrissebb hírek
Élimi TESCO
Tovább...
Szociális munka napja
Tovább...
 
Közösségi média
CREDO avató ünnepség

CREDO avató ünnepség

Az Élim Evangélikus Szeretetotthonban 2022. szeptember 21-én, a Hála világnapján tartottuk meg az intézmény 3. támogatott lakhatásának avató ünnepségét, amely a Credo, azaz hitvallás Jézus Krisztusban nevet kapta.

Az új szolgáltatás teljes létszámmal kezdhette meg működését, 12 férőhelyen biztosít lakhatást fogyatékkal élő személyek számára. Gyönyörűen felújított környezet fogadta a beköltözőket, akik az ismerkedés fázisán már túl vannak, barátságok alakultak, szeretettel fordulnak egymáshoz. A Biblia szavaival kívánunk számukra minden jót új otthonukban: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” János 13:34

Az ünnepség Sipos Ilona intézményvezető asszony köszöntőjével kezdődött, melyet Kovács Erzsébet intézményi lelkész asszony áhítata követett, aki Pál apostol Koléssébeliekhez írott leveléből választotta a 3. fejezet 14-17. verseit: Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

A lakók közül ketten is verssel üdvözölték a jelenlévőket. Az ünnepélyes nemzeti színű szalag jelképes vágása után pedig mindenkit a terített asztalokhoz hívtunk, hogy együtt koccinthassunk, hisz itt az ideje, hogy hálát adjunk, hogy megbecsüljük azt a sok jót, ami körülvesz bennünket.

 

Aranyosi Ervin: Háladal

Felébredtem, hát itt vagyok,

s tudom a Nap most is ragyog,

mikor felhő takarja el,

de élek én, s nem érdekel,

hogy borús kint a földi lét!

Csak megélem a magamét!

 

Megélem én, s hálás vagyok,

hisz kaptam újra egy napot.

Hát életem viszem tovább,

nyílt szívvel várok új csodát,

megtalálom a szépet itt,

hiszen mindennap érkezik!

….

Lásd meg a fényt, keresd, kutasd,

és másoknak is ezt mutasd,

ragyogjon azért mosolyod,

mert önmagadban hordozod,

háladalod add csak tovább,

szebbüljön tőle a világ!

 

Kapcsolódó galériák:

Eu