Legfrissebb hírek
Élimi TESCO - 2021.május
Tovább...
Tájékoztatás Alapszolgáltatás működéséről
Tovább...
 
Közösségi média
Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

 

2020| 12 | 31

ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon

 

Sajtóközlemény

EGYÜTT AZ ÚTON - A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A XXI. SZÁZADBAN (EFOP-1.3.7-17-2017-00008)

 

 

Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon konzorciumban 50.000.000 Ft Európai Uniós támogatást nyert el az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” program keretében. Konzorciumi partnerek az Evangélikus Diakónia és az Emmausért Alapítvány.

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00008.

A projekt átfogó célja a társadalmi kohézió elősegítése, az előítéletesség elleni küzdelem megvalósítása, a hátránykompenzáció, az esélyteremtés.

A konzorciumi partnerek a megyeszékhely agglomerációjában közösségfejlesztési tevékenységet valósítottak meg.

 

A program célja volt az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés és együttélés biztosítása.

A projekt 2018. 01. 01. – 2020. 12. 31.-ig tartott.

A projektbe hátrányos helyzetű célcsoportot vontunk be: 50 éven felüli életkorú személyek, megváltozott munkaképességűek, romák, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, idős személyek, bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

 

Megvalósított szakmai tevékenységek

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés: Információs napok – rendezvények szervezése, tréningek és érzékenyítő csoportfoglalkozások lebonyolítása
  • Társadalmi együttélés javítása: Közösségfejlesztés- (re)integráció; Közösségi tér kialakítása, működtetése; Közösségi rendezvények lebonyolítása; Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása
  • Prevenció: Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak; Önkéntesek tréningje; Kallódó fiatalok támogatása, segítése; Szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó alkalmak
  • Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése; Szolgáltatásfejlesztés

 

További információ kérhető:

Sipos Ilona, szakmai vezető (42/506-153)

Nagy Márta, projektmenedzser (42/506-153)

Kapcsolódó galériák:

Eu